Podręczniki szkolne 2016/2017


SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w GRZĘDZICACH

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach istnieje od 1946 r. W swojej ponad 60-letniej historii placówka uczyła i wychowywała kilka pokoleń mieszkańców Grzędzic i pobliskich miejscowości. 16 października 2006 roku Szkole Podstawowej w Grzędzicach nadane zostało imię Jana Pawła II. Tak znakomity patron jest naszym autorytetem w trudnej sztuce wychowania i samowychowania. Uczy nas „mierzyć drugiego człowieka miarą serca”.
Kilkakrotnie w swojej historii szkoła zmieniała siedzibę, by ostatecznie od 1 września 1997 r. rozpocząć funkcjonowanie w rozbudowanej i zmodernizowanej placówce charakteryzującej się: nowoczesnym systemem oświetleniowym, wentylacyjnym i grzewczym oraz funkcjonalnym kompleksem sanitarnym.
Placówka dysponuje: 7 klasopracowniami wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne oraz pracownią komputerową, centrum multimedialnym zlokalizowanym w bibliotece szkolnej, gabinetem pedagoga, gabinetem pielęgniarki szkolnej, sekretariatem, salą gimnastyczną i boiskiem szkolnym. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu obejmującego miejscowości: Grzędzice, Lipnik i Żarowo. Uczniowie dojeżdżający są przywożeni i odwożeni autobusem szkolnym.
Zgodnie z potrzebami rodzin naszych uczniów w godzinach 6.30 - 16.30 dzieci objęte są opieką świetlicy szkolnej.

Szkoła jest placówką nowoczesną, stale rozwijającą się, stwarzającą warunki do wszechstronnego, rozwoju każdego ucznia, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami nauczania, zapewniając wysoki poziom nauczania.

Uczymy naszych uczniów solidnie pracować, kochać swój kraj i miejsce, z którego pochodzą oraz swoją rodzinę.

Kreujemy postawy: aktywności w procesie uczenia się, odpowiedzialności za swoją przyszłość, zaangażowania w pracę na rzecz wspólnego dobra, tolerancji i patriotyzmu.

Dzieci uczą się w małych zespołach, uczęszczając do sześciu oddziałów (klasy I –VI) oraz do oddziału zerowego.

Językami obcymi nauczanym w szkole jest język angielski oraz język niemiecki. Klasy I – III uczą się języka angielskie go oraz dodatkowo języka niemieckiego; w klasach IV – VI nauczanym językiem jest język niemiecki  oraz język angielski.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z następujących zajęć specjalistycznych:

    * gimnastyka korekcyjna
    * zajęcia logopedyczne
    * terapia pedagogiczna
    * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I - III
    * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV - V

W szkole działają koła zainteresowań:

    * SKS dla uczniów klas I - III   
    * SKS dla uczniów klas IV - VI
    * Koło informatyczne
    * Koło plastyczne
    * Koło muzyczne
    * Koło teatralne
    * Koło matematyczne
    * Zajęcia sportowe: piłka nożna

 

 

Nasz profil na Facebooku

Rada rodziców przy SP Grzędzice

Skuteczna nauka słówek

Reklama

Kiedy mamy przerwy?

8.45 - 8.55
9.40 - 9.50
10.35 - 10.50
11.35 - 11.50
12.35 - 12.40
13.25 - 13.35
14.20 - 14.25

Zobacz w galerii zdjęć

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama